Kleine Auswahl an KOMBINATIONEN   

jap. Renraku-Waza

 

1.)     De-Ashi-Barai                Tai-Otoshi

2.)     Sasae-Tsuri-Komi-Ashi links      O-Soto-Gari rechts

3.)     O-Soto-Gari                   Yoko-Wakare

4.)     O-Soto-Gari                  Harai-Goshi

5.)     Seoi-Nage                      Seoi-Otoshi

6.)     Seoi-Nage                      Ko-Uchi-Maki-Komi

7.)     Seoi-Nage                      Kata-Guruma

8.)     O-Uchi-Gari                 Ko-Uchi-Gari

9.)     O-Uchi-Gari                 Ippon-Seoi-Nage links

10.)   O-uchi-Gari                  Tai-Otoshi

11.)   O-Uchi-Gari                  De-Ashi-Barai

12.)    Ko-Uchi-Gari              O-Uchi-Gari

13.)   Ko-Uchi-Gari               Tani-Otoshi

14.)   Ko-Uchi-Gari               Ippon-Seoi-Nage rechts